Skip to main content

Statiske sider

Med statiske nettsider menes ikke nødvendigvis nettsider som sjelden eller aldri endrer seg, men måten eventuelle endringer gjøres på. Dersom nettsidene er laget på en slik måte at innholdet på dem må oppdateres manuelt ved å skrive inn ny tekst, sette inn nye bilder osv. direkte på sidene, så snakker vi vanligvis om statiske nettsider. Hvis innholdet på sidene kan oppdateres automatisk ved å endre på informasjonen som ligger i en database, snakker vi om dynamiske sider (klikk på menyvalget «Dynamiske nettsider» for en nærmere forklaring).

Hvis du vil oppdatere statiske nettsider selv, må du enten lære deg HTML- og CSS-koding, eller kjøpe og lære deg et nettsideprogram som f.eks. Adobe Dreamweaver. Dersom du ikke er spesielt interessert, vil dette oppfattes som både komplisert og dyrt for de fleste. Det er derfor vanlig å la en profesjonell webutvikler vedlikeholde og oppdatere statiske nettsider. 

Fordeler med statiske løsninger og ekstern hjelp til oppdateringer

Statiske nettsider er ikke nødvendigvis en dårlig løsning! Dersom dine nettsider f.eks. består av 5-10 sider med presentasjon og informasjon om ditt firma og produkter/tjenester, og du bare trenger å oppdatere (mindre) deler av informasjonen noen få ganger i løpet av året, er det sannsynligvis både rimeligere og raskere å overlate vedlikeholdet og oppdateringen til en profesjonell webutvikler, blant annet av følgende grunner:

  • Du trenger bare å samle inn råmaterialet: Vanligvis holder det å sende en e-post med den nye teksten, bilder etc. til den som skal oppdatere sidene, samt beskjed om hvordan du ønsker det skal presenteres. Webutvikleren sørger da for å tilpasse bilder og grafikk, formatere tekst etc. og plassere alt på siden(e).
  • Du sparer tid: Som med alt annet håndtverk så vil en profesjonell webutvikler sannsynligvis oppdatere siden(e) svært mye raskere enn du eller dine medarbeidere vil klare, særlig hvis oppdateringene gjøres sjeldent (man glemmer fort hvordan det skulle gjøres...)
  • Du sparer penger: Hvis du er villig til å sitte på kveldstid og jobbe gratis, så vil du selvsagt spare penger på å gjøre det selv. Men hvis du verdsetter din egen arbeidstid (og fritid), så vil antagelig en profesjonell webutvikler gjøre jobben rimeligere enn du og dine medarbeidere vil klare, rett og slett fordi hun eller han gjør det så mye raskere.