Skip to main content

Innholdet på nettsidene

Hvis du kun trenger en 2-3 sider med generell informasjon om firmaet ditt, hvilke produkter og/eller tjenester dere tilbyr, samt kontaktinformasjon, er oppgaven forholdsvis enkel. Dersom du i tillegg har en nokså klar formening om hvordan sidene skal se ut, er det ikke urealistisk å få opp et nettsted i løpet av noen timer, maks en dag eller to.

Omfang

Men mange har behov for noe litt mer omfattende. Kanskje ønsker du å presentere firmaets produkter i større detalj, med en oversikt over medarbeidere, kontaktskjema, referanser osv. Og du har kanskje planer om en interndel som kun de ansatte har tilgang til, med oversikt over kunder og oppdrag, møtekalender eller annet.

Dersom du og firmaet ditt faller i denne kategorien er det mer å tenke på. Det aller viktigste er kanskje følgende:

Begynn med det enkle

Mange gode planer om flotte nettsteder er aldri blitt noe av, rett og slett fordi man har vært for ambisiøs. Dersom listen over alt som «må» være med blir lenger og lenger, betyr det som regel også at realiseringen av prosjektet blir skøvet lenger og lenger ut i tid.
Det er ofte en god idé å heller sette opp 2 eller kanskje 3 lister: En liste for det absolutt nødvendige som man vil begynne med, og deretter en annen (eller flere...) for alt som kan komme etter hvert.
Det som da er viktig er at man velger åpne løsninger og standardverktøy, slik at det er enkelt å bygge videre og eventuelt bygge om på det grunnlaget man legger.

Design og layout

Du behøver ikke være designer for å få profesjonelle og flotte nettsider. Det finnes titusenvis av layoutmaler tilgjengelige som man kan ta utgangspunkt i og utvikle videre. En vanlig framgangsmåte kan f.eks. være at vi tar et møte og diskuterer innhold, behov, ønsker osv. og at jeg med utgangspunkt i dette, samt allerede eksisterende materiale som logo, fargebruk osv. presenterer en 3-4 ulike forslag til design og layout, som så kan skreddersys ytterligere.