Skip to main content

Dynamiske sider

Nettsider kan inneholde mange typer informasjon

Mange firmaer og organisasjoner klarer seg med ordinære, statiske sider som oppdateres manuelt, enten av en web-programmerer eller via en publiseringsløsning. Men dersom du ønsker å legge ut informasjon som endrer seg ofte, vil man kunne spare mye tid og penger ved å bruke såkalte dynamiske sider, altså sider som henter (deler av) informasjonen som vises på siden(e) fra en ekstern datakilde, vanligvis en database. Vanligvis har databasen et administratorgrensesnitt som gjør at det er enkelt å oppdatere den for en eller flere av bedriftens medarbeidere.

Dynamisk informasjon kan gå begge veier

På samme måte som informasjonen i f.eks.en adresseliste på en nettside kan oppdateres automatisk fra en database, kan du også få informasjonen til å flyte fra brukeren til en database. Et typisk eksempel er et skjema på nettsidene som brukeren kan fylle ut, f.eks. for å få et pristilbud. Dersom dette håndteres statisk er det vanlig at skjemaet sendes til en eller flere personer i bedriften som en e-post når brukeren har fylt ut skjemaet og trykket på Send-knappen. Men dermed er det fort gjort at viktig informasjon om potensielle kunder fragmenteres eller rett og slett blir borte. En bedre løsning er at all informasjon som er blitt fylt ut i skjemaet automatisk settes inn som en ny post i databasen, eventuelt med en e-post til en eller flere medarbeidere i tillegg. På den måten kan bedriften eller organisasjonen skaffe seg en fullstendig oversikt over alle kundehenvendelser.

Eksempler på dynamisk informasjon på nettsider

Vi viser noen eksempler på hvordan du kan kombinere statisk og dynamisk informasjon på åpne og/eller interne nettsider.

  • Kundekontakt: Mange kunder foretrekker å sende en skriftlig forespørsel for å få et (pris)tilbud. Det er enkelt å lage skjemaer som potensielle kunder kan fylle ut og sende til firmaet. Svarene kan gå som e-post direkte til en kundeansvarlig, eller de kan, særlig dersom det er snakk om mange henvendelser, sendes automatisk til en skreddersydd database slik at du kan hente ut rapporter og statistikk. 
  • Kunde- og oppdragsoversikt: Alle bør ha tilgang til den samme databasen for kunder og oppdrag, og helst bør den kombineres med timelistene. Da er man allerede langt på vei til et godt administrativt system.
  • Kalenderoversikt på nettet: Sliter dere med å holde oversikt over hvem som gjør hva og når? Hvorfor ikke legge kundebesøk, møter osv. i en kalender på de interne nettsidene, med egne farger for hver medarbeider, mulighet for listeoversikter, ulike kalendervisninger osv.?
  • Opp- og nedlasting av filer: Mange firmaer og organisasjoner sender og mottar en rekke filer til og fra sine medarbeidere, og er avhengige av at alle har siste versjon av en spesifikk fil. Et passordbeskyttet område for opp- og nedlasting av filer kan derfor være svært nyttig.
  • Publiseringsløsning: Her kan brukeren/oppdragsgiver selv gå inn og oppdatere innholdet på nettsidene. Dette er nærmere forklart på siden om publiseringsløsningen Joomla.