Skip to main content

Layout og design

De aller fleste som «surfer» litt rundt på Internett blir slått av den nærmest uendelige variasjonen i design og layout på nettsider. Det er lett å finne eksempler på svært enkle sider, som f.eks. Google, fullpakkede sider som f.eks. Aftenposten, effektfulle sider som f.eks. Samsung, osv. Det er derfor bortimot umulig å komme med en oppskrift eller fasit for hvordan akkurat dine nettsider bør se ut. Men det er likevel mulig å sette opp en del punkter som kan hjelpe deg langt på vei.

Vit hvem du henvender deg til og hvordan

  • Hvem er målgruppen? Alle, eller utvalgte grupper? Unge, gamle, teknisk interesserte, mennesker som er opptatt av god design, kultur osv.
  • Hva er budskapet? Ønsker dere å formidle et inntrykk av modernitet, profesjonalitet, pålitelighet eller at dere er et spennende og nyskapende firma?
  • Skal noen produkter eller tjenester fremheves spesielt, eller er alle like viktige?
Noe av det viktigste du bør tenke gjennom er hvem dere henvender dere til, hva dere ønsker å formidle og hvordan. Selvsagt er innholdet det aller viktigste, men design og layout bør «spille på lag» med innholdet, og ikke motvirke det. Listen kan gjøres mye lenger, men det som er viktig er at du og dine medarbeidere setter dere ned og forsøker å komme fram til hva dere ønsker med nettsidene, kall det gjerne din «profil». Det spiller forsåvidt ingen rolle om dere gjør dette på egenhånd eller sammen med den som skal utvikle nettsidene, men resultatet må uansett formidles til webdesigner/utvikler.

Vær tydelig og klar

Ingen liker nettsider som ikke klart formidler hva de inneholder og/eller hvor det er tungvint og vanskelig å orientere seg og navigere. Selvsagt er dette i stor grad avhengig av innholdet og hvordan det organiseres, men design og layout må fremheve og lette orienteringen i dette innholdet, ikke hindre den. Det gjelder alt fra fargebruk, plassering av menyer, bruk av grafiske effekter o.l.

Spesialeffekter

Det kan være både effektfullt og imponerende med en fargerik Flash-animasjon på nettsidene dine, – i hvert fall første gang man ser den. Men dersom du ønsker at dine brukere skal besøke nettstedet ditt ofte er slike spesialeffekter kanskje mer irriterende enn interessant, og du er kanskje i det lange løp tjent med en mer sober og «renere» design.

Bruk eksisterende elementer

Dersom dere har en fin logo og/eller et sett med farger som går igjen i forbindelse med brevark o.l., kan det være et godt utgangspunkt for design på nettsidene, og bør uansett tas med i betrakningen. De fleste firmaer som har en logo vil ha den med på nettsidene, og det tar seg dårlig ut dersom den ikke passer inn med resten av designet.

Skreddersydd design eller basert på maler?

Du har i dag grovt sett valget mellom å velge et designutgangspunkt basert på en eksisterende layoutmal, eller få din egen, unike desing utviklet fra bunnen av. En webdesigner kan utarbeide et antall grafiske forslag som kan bearbeides til du er helt fornøyd og så kodes i HTML og CSS, men vær klar over at dette vil ta tid og koste penger. Men du trenger ikke nødvendigvis å bruke en egen webdesigner for å få profesjonelle og flotte nettsider. Det finnes nærmest et utall av layoutmaler tilgjengelige som man kan ta utgangspunkt i og spesialtilpasse. En vanlig framgangsmåte kan f.eks. være at vi tar et møte og diskuterer innhold, behov, ønsker osv. og at jeg med utgangspunkt i dette, samt allerede eksisterende materiale som logo, fargebruk osv. presenterer en 3-4 ulike forslag til design og layout, som så kan skreddersys ytterligere.