Skip to main content

Åpen eller lukket løsning

Det er mange som tilbyr nettsider til firmaer og organisasjoner. Felles for svært mange av disse er at de har et standardopplegg som man i en viss grad kan variere. Dette kan gjelde selve designet av nettsidene (man må velge fra et begrenset utvalg av nettsidemaler) og/eller funksjonene som tilbys. De fleste tilbyr også at firmaet selv kan oppdatere sidene (såkalte publiseringsløsninger). Mange av disse løsningene er bra. De har tradisjonelt være nokså dyre, men det finnes også rimelige varianter. De fleste har en eller annen form for avgift, f.eks. månedlig eller årlig, for drift, vedlikehold og oppdateringer.

Lukkete løsninger

Det man imidlertid skal være klar over, er at de aller fleste løsninger av denne typen er lukkete («proprietære») løsninger. Det vil si at man f.eks. ikke uten videre kan avslutte samarbeidet med en leverandør, f.eks. hvis man er misfornøyd, og skifte over til en annen, ofte vil dette resultere i at man må bygge opp nettsidene på nytt fra bunnen av.

Åpne standarder

Alle de løsninger vi leverer er basert på åpne løsninger, utviklet ved hjelp av standardverktøy. Enhver nettsidedesigner og/eller -programmerer vil kunne overta nettsidene og endre eller videreutvikle dem. Vi har ingen faste avgifter eller krav til oppdateringer av programvare osv. fra din side. Den løsningen vi lager for deg tilhører deg, og du står fullstendig fritt til å bruke oss eller noen andre når sidene skal oppdateres eller endres.