Skip to main content

Løsningsalternativer

Her finner du en del korte artikler som omhandler ulike typer løsninger for nettsider når det gjelder innhold, arbeidsflyt, design og layout osv. Klikk på overskriftene for å lese mer om de enkelte punktene.

Hvorfor nettsider?

Enhver som selger varer eller formidler tjenester bør ha en nettside som presenterer firmaet eller organisasjonen på en visuelt tiltalende måte, gi presis informasjon, være lett å finne fram i osv.

Innholdet på nettsidene

Før du setter i gang må du vurdere innhold og omfang av nettsidene dine; hvor mange sider, hvilke funksjoner, navigering osv. Deretter må du tenke gjennom det visuelle inntrykket; design og layout.

Hvem gjør hva

Både når du skal lage nye nettsider og vedlikeholde eller fornye allerede eksisterende nettsider er det en rekke arbeidsoppgaver som må løses. Hvor mye av dette arbeidet du ønsker å gjøre selv er mer eller mindre opp til deg.

Layout og design

De aller fleste som «surfer» litt rundt på Internett blir slått av den nærmest uendelige variasjonen i design og layout på nettsider. Det er lett å finne eksempler på svært enkle sider, som f.eks. Google, fullpakkede sider som f.eks. Aftenposten, effektfulle sider som f.eks. Samsung, osv.

Statiske sider

Med statiske nettsider menes ikke nødvendigvis nettsider som sjelden eller aldri endrer seg, men måten eventuelle endringer gjøres på. Dersom innholdet på sidene må oppdateres manuelt ved å skrive inn ny tekst, sette inn nye bilder osv.  på sidene, så snakker vi om statiske nettsider.

Dynamiske sider

Dersom du ønsker å legge ut informasjon som endrer seg ofte, vil man kunne spare mye tid og penger ved å bruke såkalte dynamiske sider, altså sider som henter (deler av) informasjonen som vises på siden(e) fra en ekstern datakilde, vanligvis en database.

Oppdatere selv

De fleste nettsider må oppdateres fra tid til annen. Spørsmålet er om man skal gjøre endringene selv, noe som krever en såkalt «publiseringsløsning» i en eller annen form, eller om man skal overlate det til andre.

Åpen eller lukket løsning

Det er mange som tilbyr nettsider til firmaer og organisasjoner. Felles for svært mange av disse er at de har et standardopplegg som man i en viss grad kan variere. De fleste tilbyr også at firmaet selv kan oppdatere sidene (såkalte publiseringsløsninger).